Go to content

Åpaddling från Prästgården med dubbelkajak

75,00 €
Reserve

Merchant

Ab SE-Action Oy info@seaction.com +358 (0)9 2564040 Company id: 1510450-7 Merchant terms

Njut av den vackra åpaddlingsrutten från Prästgårdens paddlingsbrygga (Sjundeå kby) till Sjundeå Paddlingscenter.

Prästgården är startplatsen längst norrut i Sjundeå och ligger vid adressen Präsgårdsvägen 116 (Sjundeå kby). Paddlingen från Prästgården till Paddlingscentet är för många en sommartradition. Hela rutten är 13 km lång och tar ca 4-5 timmar.
Från Prästgården paddlar du först längs ån till Tjusträsket. Över träsket och vidare längs ån till Sjundby slott. Vid Sjundby finns en låg brygga strax intill bron. På andra sidan bron finns en fors och ett vattenkraftverk. Kanoten måste alltså bäras förbi forsen, men sträckan är inte lång. Rutten fortsätter vidare längs ån, över Vikträsket och via ån till Sjundeå Paddlingscenter.

Avfärderna från Prästgården ordnas lördagar 1.6.-14.9 samt tisdagar till fredagar under tiden 2.7.-9.8. kl. 10:30.
Välj indiankanot för två, singel eller dubbel kajak.

Notera att det är frågan om paddling från A till B. Om du anländer till startplatsen med bil, vänligen ordna så att du efter färden har transport från paddlingscentret tillbaka till startplatsen för att hämta bilen. Du kan också innan paddlingen föra en bil färdigt till paddlingscentrets parkeringsplats.

Avfärderna från Prästgården bokas senast föregående dag före kl. 14:00.