Go to content

Suppa är lätt och roligt.

Våra erfarna ledare berättar först om paddlingsteknik och -säkerhet och fungerar givetvis som paddlarnas stöd under hela utfärden.

Utfärderna startar från Ingå Paddlingscenter i Störsvik.

SE-Action ordnar en mängd olika paddlingsutfärder, för alla åldrar och storlekar.
Varje utfärd inleds med att vi tillsammans med paddlingsledarna går igenom paddlingsteknik och sjösäkerhet.

Bruket omges av en ståtlig, ödemarkslik natur med otaliga sjöar. Boka en oförglömlig naturupplevelse och kom med och paddla!

Våra erfarna guider inleder utfärderna med att förklara paddlingsteknik och -säkerhet. Under färderna finns guiderna till hands vid alla tillfällen.