Go to content

Paddlingsutfärder i Björnvikens Paddlingscenter

Utfärderna startar från Björnvikens Paddlingscenter i Esbo.

SE-Action ordnar en mängd olika paddlingsutfärder, för alla åldrar och storlekar.
Varje utfärd inleds med att vi tillsammans med paddlingsledarna går igenom paddlingsteknik och sjösäkerhet.

Paddlingsutfärder Ingå och Porkala

Utfärderna startar från Ingå Paddlingscenter i Störsvik.

SE-Action ordnar en mängd olika paddlingsutfärder, för alla åldrar och storlekar.
Varje utfärd inleds med att vi tillsammans med paddlingsledarna går igenom paddlingsteknik och sjösäkerhet.