Go to content

Utfärderna startar från Ingå Paddlingscenter i Störsvik.

SE-Action ordnar en mängd olika paddlingsutfärder, för alla åldrar och storlekar.
Varje utfärd inleds med att vi tillsammans med paddlingsledarna går igenom paddlingsteknik och sjösäkerhet.